NBTP

Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie

logo_nbtp.png
Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie

NBTP is een jonge beroepsvereniging voor:
hbo- en WO-psychologen die hun deskundigheid in hun werkveld toepassen en uitdragen.
studenten psychologie, van bachelor- en masterstudies, ongeacht leeftijd en sector.

De Nederlandse beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie wil een dynamisch platform zijn waar gelijkgestemde professionals elkaar vinden en van elkaar kunnen leren.
Via ontmoeting en overleg werken we met elkaar aan ontwikkeling, professionalisering en profilering van onze beroepsgroep.

Bij de NBTP tref je dus zowel professionals die op hbo-niveau zijn opgeleid in de Toegepaste Psychologie als universitair opgeleide psychologen. TP’ers werken bijvoorbeeld in de algemene of geestelijke gezondheidszorg, de arbeids- en organisatiebranche, HR-afdelingen van bedrijven, bij overheden, het onderwijs, de jeugd- of ouderenzorg en consumentenorganisaties.

Leden van de NBTP mogen gratis komen op de activiteiten en evenementen van Gente en andersom mogen alle Gente leden ook gratis op alle activiteiten en evenementen komen van de NBTP.

Onze sponsoren