Wakker bij Bakker


Wakker bij Bakker Student Coaching is een landelijke organisatie die studenten coaching biedt op het gebied van psychische klachten, effectief studeren en studiekeuze- en loopbaanorientatie. Hierbij worden de laatste technieken gebruikt binnen de psychologie, zoals Acceptantce and Commitment Therapy. Middels een nieuwe monitoringstool willen we de effectiviteit van de coaching meer inzichtelijk maken, maar ook de progressie bij een client. Deze tool willen we implementeren en onderzoeken op validiteit en betrouwbaarheid. Hiervoor zoeken we een enthousiaste stagaire van Toegepaste Psychologie in semester 1 van dit aankomende studiejaar. Mocht je interesse hebben, dan kun je een mail sturen naar meldjeaan@wakkerbijbakker.nl. Verdere informatie over de organisatie vind je op www.wakkerbijbakker.nl