(Buitenlandse) reis

Reiscommissie.

De reiscommissie regelt de buitenlandse en binnenlandse reis van Gente. Beide reizen zullen in het teken staan van studiegerelateerde onderwerpen, bezoeken en natuurlijk veel gezelligheid. De binnenlandse reis zal plaatsvinden in november en de buitenlandse reis zal op een passend moment worden georganiseerd in het nieuwe jaar. De commissie bestaat uit vijf leden. Allereerst hebben wij onze geweldige penningsmeester Stephan. Hij zorgt ervoor dat de meiden niet te veel geld uitgeven. Daarnaast hebben we Tessa, onze vrolijke extern. Zij is het
aanspreekpunt voor alle externe afspraken voor onze commissie. Vervolgens hebben we Tamara, zij is de secretaris, deze powervrouw schrijft dit jaar de notulen. Evelyn is de PR, wat inhoudt dat zij het aanspreekpunt is voor alle studenten als het gaat om de reis. Als laatste hebben we Hester, zij is onze voorzitster en zal al onze vergaderingen leiden en is eindverantwoordelijke. We kijken samen heel erg uit naar twee leuke reizen met jullie! V