Gente is dé studievereniging van toegepaste psychologie van de Hanzehogeschool Groningen. Als studievereniging proberen wij de studenten van de opleiding toegepaste psychologie dichter bij elkaar en bij het werkveld te brengen. Daarnaast spant de vereniging zich in om het het gat tussen het werkveld en de opleiding te overbruggen.