Vereniging

S.V. Gente

Gente is dé studievereniging van toegepaste psychologie van de Hanzehogeschool Groningen. Als studievereniging brengen wij de studenten van de opleiding toegepaste psychologie dichter bij elkaar en bij het werkveld. We streven ernaar dat leden contacten leggen met elkaar en met professionals uit het werkveld. Daarnaast streeft Gente ernaar dat leden hun kennis kunnen verbreden en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen door het organiseren van sociale- en studie gerelateerde activiteiten. Tevens worden er activiteiten georganiseerd waar alumni, professionals en docenten aanwezig zijn, die het netwerk van de leden vergroten.

Studievereniging Gente heeft vier speerpunten en bijbehorende doelgebieden ten doel gesteld:

 1. Uitbreiding van de vereniging
  1. Ledenwerving
  2. Gevarieerd aanbod activiteiten
 2. Professionalisering van de vereniging
  1. Sponsoring
  2. Gezonde financiën
  3. Kwaliteit activiteiten (waarborgen)
  4. Communicatie
  5. Structuur
 3. Verkleinen van het gat tussen werkveld en opleiding
  1. Contact bedrijven werkveld
  2. Profileren TP op arbeidsmarkt
 4. Versterken van de band tussen studenten/docenten TP en SV Gente
  1. Docenten betrekken bij Gente
  2. Belangen behartigen
  3. Toegankelijkheid

De speerpunten en doelen zijn beschreven in het beleidsplan. Het beleidsplan is op aanvraag beschikbaar via e-mailadres: secretaris@sv-gente.nl.


Onze sponsoren